IIDC Pártatlansági nyilatkozata

IIDC a pártatlanság fontosságát hangsúlyozza a Halal tanúsítási folyamatok, a lehetséges érdekkonfliktusok kezelése és az egész eljárás objektivitásának biztosítása során. IIDC menedzsmentje kijelenti, a társaság biztosítja, hogy a tanúsítási szolgáltatások a pártatlanság, az objektivitás és az érdekkonfliktusok szigorú elkerülésének elvein alapulnak. IIDC menedzsmentje és dolgozói mindkor fenntartják pártatlanságukat és függetlenségüket úgy, hogy a tanúsítási tevékenységgel összefüggı döntéseiket nem befolyásolják, vagy nem lesznek elıítélettel közvetlen vagy közvetett érdekek vagy kérdéskörök által. Ezért biztosítják, hogy a jelenlegi vagy jövıbeni ügyfeleikkel való kapcsolat pártatlan és az is marad. A tanúsítási folyamatok hitelességének és pártatlanságának biztosítása érdekében IIDC megállapította és értékelte az összes olyan kapcsolatot, mely érdekkonfliktushoz vezethet, vagy a pártatlanságot veszélyeztetné. Ezenkívül a pártatlanság védelmében létrehozott független bizottság rendszeresen ülésezik a folyamatos teljesítés és a pártatlanság elveinek biztosítása érdekében. A bizottság a kötelezettségei és felelısségei alatt a következıket nevezte meg (6.2 dokumentumban részletezve):

  • meghatározza a pártatlansággal összefüggı kockázatokat és azok csökkentésére intézkedéseket foganatosít, vagy a veszélyt megszünteti.
  • figyelemmel kíséri a fı mutatók (eljárások, árak, panaszok, stb.) ellenırzése során a tanúsítás megbízhatóságát és bizalmát befolyásoló tényezıket.
  • felülvizsgálja legalább évente egyszer az audit pártatlanságát, a tanúsítást és IIDC döntéshozatali folyamatát.
  • biztosítja az IIDC Halal tanúsítások pártatlanságát és bizalmát érintı ügyekkel összefüggı hozzáféréseket, beleértve a közvélemény számára történı nyitottságot.
  • IIDC ügyvezetıje szavazati joggal nem rendelkezı tagként van jelen a bizottsági üléseken, hogy a szükséges információkat biztosítsa és a pártatlansági bizottság által hozott döntéseket végrehajtsa. A bizottság az office [at] iidc.at email címen érhetı el.